Tagged: 3 cách target khách hàng tiềm năng trên facebook

3 Cách Để Target Tìm Đúng Khách Hàng Tiềm Năng Trên Facebook

Trong post Hỏi đáp FaceBook Ads trên cộng đồng mạng xã hội. Có rất nhiều bạn hỏi về cách target. Nhưng mỗi bạn một lĩnh vực một sản phẩm khác nhau nên mình sẽ không đi vào cụ thể mà nói về cách tư duy để tìm Target đúng sản phẩm của bạn.