Tagged: google update

Google Update Thuật Toán - Marketer Cần Làm Gì Khi Google Update 2019

Google đã chính thức thông báo về update thuật toán. Bản cập nhật này đã có hiệu lực từ ngày 3 tháng 6. Một vài anh em đã và đang trong tình trạng từ khóa bị biến động thứ hạng, Chính bản thân mình cũng vậy…Từ khóa tuần trước đứng top 7 + ăn Feature Snippet (Top 0), tới hôm nay đã bay mất Top 0, nhưng lại vọt lên Top 4