Tagged: seo fanpage facebook

Cách Thức Thực Hiện SEO Facebook - SEO Fanpage Facebook

SEO page Facebook chia ra là 2 trường phái: Dùng tool và SEO tay kết hợp với Ads Facebook Bỏ qua phân dùng tool nhé vì hệ thống này cần via số lượng lớn. Phần này mình sẽ tập trung vào cách SEO page bằng tay kết hợp với quảng cáo