Tagged: thiết lập theo dõi chuyển đổi

Google Ads Thiết Lập Theo Dõi Lượt Chuyển Đổi

Bạn không biết chính xác khi sản phẩm của mình có bao nhiêu lượt truy cập hay không thể theo dõi chính xác mà bạn đang vận hành trang web của bạn. Thật may mắn, Google Ads cung cấp cách mà ta có thể theo dõi lượt theo dõi chuyển đổi từ lần nhấp chính xác hơn. 

Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt và tùy chỉnh mã theo dõi chuyển đỗi của Ads để đo lường và đánh giá tốt nhất trên chiến dịch của bạn.