Tagged: tổng quan digital marketing

Digital Marketing Là Gì ? Tổng Quan Digital Marketing

Ngày nay với khả năng truy cập mạng internet, bạn có tin tôi không nếu tôi nói với bạn số người lên mạng hàng ngày vẫn tăng ?. Trên thực tế số người dùng sử dụng internet không đổi ở độ tuổi trưởng thành tăng 5% chỉ trong 3 năm vừa qua. Tiếp thị luôn kết nối với tất cả khán giả đúng nơi và đúng thời điểm mà bạn muốn. Điều này có nghĩa bạn cần gặp nơi mà họ đã giành thời gian trên internet.